Leśnicy z RDLP w Łodzi, niszcząc lasy, właśnie stracili rynek zbytu na swoje certyfikowane drewno [11 stycznia 2021]

[11 stycznia 2021]
Leśnicy z RDLP w Łodzi, niszcząc lasy, właśnie stracili rynek zbytu na swoje certyfikowane drewno.
Wielu z was odsyłając ankiety rekrutacyjne, zadeklarowało chęć udziału w audycie certyfikacyjnym FSC. Poniżej efekty kontroli audytorów, którzy wykryli nieprzestrzeganie przez leśników Standardu FSC.
Powód zawieszenia certyfikatu dla RDLP Łódź:
M03: Nie zawsze wyznaczane są fragmenty drzewostanów, które uzyskały wiek rębności, o minimalnej powierzchni 5% każdego bloku drzewostanów rębnych, przeznaczone do wycięcia w pierwszym dziesięcioleciu i nie mniejsze niż 5 arów, pozostające nienaruszone do naturalnej śmierci i rozkładu drewna.
M04: Zabronione przez FSC środki chemiczne stosowane są bez zatwierdzonej przez organizację FSC derogacji. Nadleśnictwa nadzorowane przez RDLP w Łodzi używają pestycydu Dursban 480EC, którego substancja aktywna (chloropyrifos) znajduje się na liście FSC środków „wysoce niebezpiecznych”. Pestycyd zastosowano bez wcześniejszego zgłoszenia użycia w warunkach nagłego zagrożenia lub też przy braku zatwierdzonej derogacji.
A także drugorzędne PDK 05:
Sposób gospodarowania w lasach o szczególnej wartości ochronnej nie zawsze obejmuje podejście zapobiegawcze w celu utrzymania charakterystycznych wartości ochronnych tych lasów.

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”