Raporty publiczne firmy SGS po audytach kontrolnych w RDLP Olsztyn w 2019 i 2020r. [ 27 stycznia 2021]

[27 stycznia 2021]
[Stowarzyszenie Ręką Działo]
Informacja dla Stowarzyszenie Ręką Dzieło  Piotr Romanowski
W związku z planowaną wizytą u Ciebie 30 stycznia, wrzucam do Teczki Projektowej (folder 10_METODY OCHRONY LASU), Raporty publiczne firmy SGS po audytach kontrolnych w RDLP Olsztyn w 2019 i 2020r.
W raporcie z 2020 r. znajduje się Twoja skarga na Nadleśnictwo Kudypy, dotycząca wycinki starych lasów w obszarze Natura 2000 Buczyny Warmińskie oraz sposób jej rozpatrzenia tej skargi przez zespół audytowy.

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”