RDLP w Łodzi nie ma żadnych hamulców [12 stycznia 2021]

[12 stycznia 2021]
RDLP w Łodzi nie ma żadnych hamulców:
„W związku z czasowym zawieszeniem”;
„prowadzona przez nas gospodarka leśna prowadzona jest i będzie z najwyższą dbałością o dobro lasów niezależnie od posiadania certyfikatu FSC bądź nie, który jest z zasady dobrowolny”;
„Drastycznym przykładem błędnego rozumowania audytora”;
„pozostawianie biogrup w tym przypadku traci celowość i sens, a takie działanie próbowano nam narzucić” ;
„realizacja tego zapisu wymaga rokrocznie pozostawiania przez RDLP w Łodzi około 30 ha dojrzałych drzewostanów do rozpadu naturalnego (bez zysku biologicznego) i może być odczytywana jako pewnego rodzaju niegospodarność w zarządzaniu majątkiem Skarbu Państwa przez Lasy Państwowe, a także uszczuplaniem puli cennego ekologicznego surowca potrzebnego człowiekowi jakim jest drewno.”
RDLP w Łodzi…złożyła odwołanie do jednostki nadrzędnej wobec SGS Polska tj. SGS South Africa” ;
„RDLP w Łodzi, złożyła w grudniu 2020 r. skargę na działania SGS do Assurance Services International (ASI), „

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”