Spotkanie organizacyjne w sprawie projektu [7 stycznia 2021]

[7 stycznia 2021]
Dzisiaj odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie projektu. Chciałbym podzielić się z wami niektórymi, istotnymi dla uczestników projektu ustaleniami.
  1. Przyjmujemy wszystkich do projektu
  2. Trwają rozmowy z kolejnymi ekspertami lichenologami oraz ekspertami od leśnictwa w sprawie przyłączenia się do projektu. Aktualna mapa uczestników projektu została uzupełniona o znaczniki, wskazujące lokalizację dotychczas zaangażowanych ekspertów. https://arcg.is/0HaSja
  3. Udziałem w projekcie zainteresowane są Inicjatywa Dzikie Karpaty oraz Ratujmy Las Mokrzański
  4. Warsztaty w Puszczy Białowieskiej dopiero w I połowie marca. Wiele zależy do sytuacji z COVID- 19. Roześlemy wam maila z prośbą o wybór spośród proponowanych terminów. Warsztaty mają być 3 dniowe.
  5. Przygotowujemy materiały do zapełnienia witryny projektu. Poprosimy was w mailu o krótki opis waszych inicjatyw.

 

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”