Stanowisko Nadleśnictwa Chojnów w sprawie CPK [7 stycznia 2021]

[7 stycznia 2021]
[Alarm dla klimatu Piaseczno]
Ważna informacja dla Inicjatywy Alarm dla Klimatu
28 grudnia Nadleśnictwo Chojnów opublikowało stanowisko w sprawie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego CPK w zakresie przebiegu autostrady A50 w obszarze terytorialnym Nadleśnictwa Chojnów
Stanowisko wydaje się krytyczne wobec planów wylesienia i degradacji „zielonych płuc” Warszawy.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, przy wykorzystaniu platformy ArcGIS Online, stworzyła mapę rozmieszczenia lasów HCVF i Ekosystemów referencyjnych: https://arcg.is/b8ePH

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”