Wizyta i szkolenie u Stowarzyszenie Ręką Działo [30 stycznia 2021]

[30 stycznia 2021]
[Stowarzyszenie Ręką Działo]
Wizyta i szkolenie u Stowarzyszenie Ręką Działo/  Piotr Romanowski
Obszar Natura 2000 Warmińskie Buczyny.

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”