Aktualizacja interaktywnej mapy dla inicjatywy Ratujmy Las Mokrzański do wersji 1.8 [19 lutego 2021]

[19 lutego 2021]
Aktualizacja interaktywnej mapy dla inicjatywy Ratujmy Las Mokrzański do wersji 1.8
Do mapy dodano warstwę „Lasy ochronne uszkodzone”.
Klikając na wydzielenie leśne, po otwarciu okna podręcznego, dwa ostatnie atrybuty wskazują na przypisanie wydzielenia do lasów uszkodzonych:
f_arod_cat OCH USZK
oraz na % udział uszkodzeń (np. 3 = 30 %)
f_arod_c_1 3
EDIT:
Poprawiłem warstwy, które teraz zawierają prawidłowe atrybuty:
f_subare13 – [% uszkodzenia]
f_subare14 – [przyczyna uszkodzenia] np. KLIMAT
Mapa:

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”