Idea Systemu Informacji Przestrzennej GIS [4 lutego 2021]

[4 lutego 2021]
[Wszystkie grupy projektowe]
Idea Systemu Informacji Przestrzennej GIS (Geographic Information System) w jednej infografice
GIS stosują leśnicy, organy ochrony przyrody, jak i organizacje ekologiczne w całej Polsce.
Żeby rozmawiać wspólnym językiem z administracją publiczną, leśnikami, innymi organizacjami ekologicznymi oraz żeby usprawnić zarządzanie danymi o przyrodzie, raportować odkryte wartości ochronne i skutecznie je chronić- odbędą się w ramach tego projektu szkolenia z budowania baz danych przestrzennych i ich wykorzystania w trakcie monitoringu gospodarki leśnej.
Pierwsze szkolenie on-line, będzie dotyczyło platformy ArcGIS Online, na której fundacja dostarcza aktywistom gotowe mapy do użycia na smartfona.
Docelowo chcemy, żeby stworzone przez fundację mapy, zostały przez was przejęte, tzn. żebyście stali się ich administratorami.
Ze względu na ograniczenia czasowe tego projektu, nie zdołamy przygotować map dla każdego uczestnika projektu. Liczymy na to, że mapy zbudowane w systemie GIS, będą integralną częścią waszej pracy zespołowej.
Dlaczego platforma ArcGIS Online?
Właścicielem tej platformy jest firma ESRI, która tak naprawdę jest twórcą i pionierem idei GIS na świecie. Ich oprogramowanie wykorzystują organy administracji publicznej (RDOŚ, PGLLP, Policja, Wojsko, Wydziały Zarządzania Kryzysowego, Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe, zarządcy obszarów Natura 2000, Komisja Europejska). Jest to jakaś gwarancja unifikacji danych przekazywanych sobie nawzajem.
https://www.fundacjalasnaturalny.pl/materialy-pomocnicze-dla-uczestnikow-projektu-aktualizowane/?fbclid=IwAR2RNJhC-I-WpnimaaS6bHZtDbT_Ub3E_oD9YsFgYyA5A9uegKkF0BqVGRA

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”