Informacja i instrukcje  dla inicjatywy Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy i Inicjatywa Dzikie Karpaty [16 lutego 2021]

[16 lutego 2021]
[Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy]
[Inicjatywa Dzikie Karpaty]
Informacja i instrukcje  dla inicjatywy Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy i Inicjatywa Dzikie Karpaty
W trakcie ostatniej wizji terenowej, pokazaliście dowody na działania leśników sprzeczne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002408)
Złamanie obowiązującego rozporządzenia dotyczy w szczególności dwóch punktów:
2) przed przystąpieniem do prac z zakresu gospodarki leśnej tymczasowo oznakowuje się stanowiska, na których gatunki chronione występują, miejsca istotne dla gatunków chronionych, które należy zachować, lub w inny sposób zapewnia się znajomość tych stanowisk i miejsc przez wykonawcę prac;
3) w przypadku ujawnienia występowania stanowisk gatunków chronionych lub potencjalnych miejsc ich występowania w trakcie prac, pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio, w tym w razie potrzeby niezwłocznie modyfikuje się sposób wykonywania prac, oraz w razie potrzeby stosuje się odpowiednie działania minimalizujące lub kompensujące wyrządzone szkody;
Wyślę Wam zestaw zdjęć obrazujących stan odkrytych stanowisk chronionych gatunków w bezpośrednim sąsiedztwie wyciętych drzew.
Nadleśnictwo wypróbowuje w tej chwili, na ile jesteście w stanie zareagować na działania sprzeczne z Rozporządzeniem Jana Szyszko. Jaki macie plan na wykorzystanie okazji, do utemperowania działań leśników sprzecznych z Rozporządzeniem ich mentora- Jana Szyszko?
Instrukcje analogiczne jak dla Inicjatywa Dzikie Karpaty:
  • należy uderzyć w Rozporządzenie w sprawie dobrych praktyk w gospodarce leśnej Jana Szyszko. Leśnicy są w żałobie po śmierci swojego mentora. Szanują wszystkie zapisy tego rozporządzenia. Znajdziecie je w Teczce Projektowej > 10_METODY OCHRONY LASU > 2_DOBRE PRAKTYKI W GOSPODARCE LEŚNEJ. Zastosujcie metodę pokazania Nadleśniczego w złym świetle wobec innych nadleśniczych w całej Polsce, poprzez wskazanie palcem tego, który nie szanuje Jana Szyszko.
  • moja sugestia – pismo do GDLP w Warszawie.

 

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”