„Inny cel hodowlany”- propozycje dla inicjatywy Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy [16 lutego 2021]

[16 lutego 2021]
[Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy]
Informacja dla inicjatywy Ratujmy kleszczowskie wąwozy
W trakcie wizji terenowej ustaliliśmy, że na podstawie zdjęć sferycznych zaproponujemy leśnikom inną metodę osiągnięcia celu hodowlanego, jakim jest wsparcie odnowienia młodego pokolenia gatunków grądowych.
1.Leśnicy chcą osiągnąć ten cel hodowlany poprzez wycinkę drzew (w tym drzew stanowiących grąd), co ma zapewnić dostęp światła do dna lasu.
2.My chcemy zaproponować usunięcie tylko leszczyny, co ma ułatwić dostęp światła słonecznego do dna lasu i wspomóc tym samym wzrost siewek dębowych.
W wydzieleniu było dużo leszczyny. Moim zdaniem za dużo jak na grąd. Nie gwarantuję, że jest to dobry pomysł i poprawny pod względem sztuki leśnej lecz warto wysłać zdjęcia do Pawła Pawlaczyka wraz z opisem, jaki otrzymaliście od leśników odnośnie celu przeprowadzenia zabiegu hodowlanego. Warto uzyskać opinię innego leśnika, który wskaże na alternatywną metodę osiągnięcia tego, co chcą leśnicy w tym wydzieleniu.
Leśnicy są skłonni do niestandardowych rozwiązań, na co wskazują sposoby wykonania rębni w Lesie Miejskim pod Giżyckiem – zupełnie nie mające odniesienia z Zasadach Hodowli Lasu.
W Teczce Projektowej znajdziecie zdjęcia oraz mapę.
Piotr Józef Klub – chciałbyś wstępnie odnieść się do takiej koncepcji? Kiedyś już wykonałeś podobną ekspertyzę na podstawie zdjęć sferycznych – wskazującą na brak zasadności przeprowadzenia trzebieży w siedlisku borealnej świerczyny na torfie.

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”