Jak przebiega formalna ochrona gatunkowa w lasach? [16 lutego 2021]

[16 lutego 2021]
Jak przebiega formalna ochrona gatunkowa w lasach?
Jak ochronić drzewa biocenotyczne przed wycinką?
Przykład zgłoszenia stanowisk chronionych gatunków mszaków oraz drzew biocenotycznych przez lokalną organizację społeczną oraz prawidłowa reakcja leśników, oparta o dokumenty, które znajdziecie w Teczkach Projektowych:
  • Instrukcja ochrony lasu
  • Rozporządzenie w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej
  • wewnętrzne zarządzenia RDLP dotyczące ochrony bioróżnorodności
  • Program Ochrony Przyrody Nadleśnictwa

 

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”