Proponowane dalsze działania dla Anka Kolber [25 lutego 2021]

[25 lutego 2021]
Proponowane dalsze działania dla Anka Kolber
Wydzielenie 392m, 392i, 392k
W tych wydzieleniach są liczne jary oraz okresowe cieki. Miejscami pojawiają się podsiąki, gdzie może występować mikrosiedlisko Natura 2000 o kodzie 91D0-4 „Podmokła i torfowiskowa świerczyna górska”. Przy współpracy ze znajomymi naukowcami, zweryfikuj obecność tego siedliska w tych wydzieleniach. Ponadto, złóż wniosek o dostęp do informacji o środowisku: wykaz siedlisk i mikrosiedlisk zajmujących poniżej 50% wydzielenia leśnego dla obszaru nadleśnictwa Sucha Beskidzka, zinwentaryzowanych w latach 2006- 2007 w ramach Powszechnej inwentaryzacji siedlisk Natura 2000 w Lasach Państwowych.
Oczekiwane rezultaty:
Odkrycie lokalizacji chronionego siedliska przyrodniczego. Modyfikacja gospodarki leśnej w lesie w sposób wskazany w podręcznikach metodycznych ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000.
Wydzielenie 393m
Oprócz weryfikacji obecności mikrosiedlisk Natura 2000 – „Podmokła i torfowiskowa świerczyna górska”, sprawdź na jakich podstawach prawnych jest realizowany remont drogi leśnej zlokalizowanej blisko powierzchni badawczej Polskiej Akademii Umiejętności. Złóż wniosek o informację publiczną – dokumenty dotyczące okresu realizacji, celu, zasadności i oczekiwanych rezultatów remontu drogi leśnej.
Sprawdź zasiedlenie gniazda, które odkryłaś na jodle. Z rozmów z leśniczym dowiedziałaś się, że prawdopodobnie gniazdo może być zasiedlone przez orła przedniego. W celu weryfikacji zasiedlenia gniazda, zapoznaj się z metodyka monitoringu, jaka została opisana w poradniku “Monitoring ptaków lęgowych”, który znajduje się w folderze “4_POSZUKIWANIE WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH” > “5_CHRONIONE GATUNKI (stanowiska)”. Posługując się poradnikiem sprawdź, kiedy ptaki są aktywne i spróbuj przeprowadzić monitoring. Jeśli nie będziesz w stanie posłużyć się zalecaną metodyką, umieść „audiopułapkę”, którą fundacja wyśle tobie pocztą. Dalsze instrukcje dotyczące analizy nagrań, dostaniesz po zarejestrowaniu materiału audio.
Systematycznie współpracuj z briologiem i lichenologiem, którzy są zaangażowani w ten projekt, co pozwoli tobie na weryfikację obecności chronionych gatunków. Odkryte stanowiska gatunków chronionych wysyłaj do Nadleśnictwa Sucha Beskidzka oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Pismo powiadamiające o lokalizacji odkrytych gatunków chronionych, konsultuj z fundacją przed wysłaniem. Spróbuj odnaleźć w szczególności dwa gatunki sieci Natura 2000: Bezlist okrywowy oraz Widłoząb zielony.
Powierzchnie badawcze Polskiej Akademii Umiejętności należy zweryfikować u źródła, dowiadując się czy są wciąż obiektem badań, co było przedmiotem badań (struktura lasu, cenne gatunki leśne), jakie są rezultaty tych badań oraz jakie ograniczenia gospodarcze obowiązywały bądź obowiązują na tych powierzchniach. Złóż wniosek o dostęp do informacji publicznej do PAU- gdzie są zlokalizowane powierzchnie badawcze, pełna dokumentacja badawcza dotycząca tych powierzchni, ograniczenia gospodarcze na powierzchniach podjęte w uzgodnieniu z PGL LP.
Po otrzymaniu informacji, skieruj wniosek od Nadleśnictwa Sucha Beskidzka: jaki jest status powierzchni badawczych oraz jaki jest przyjęty sposób ich zarządzania przez PGL LP.
Oczekiwane rezultaty:
Potwierdzenie obecności pary lęgowej orła przedniego oraz ustanowienie strefy ochrony gniazda.
Ochrona rozpoznanych stanowisk gatunków chronionych.
Ochrona powierzchni badawczych Polskiej Akademii Umiejętności przed hodowlą lasu.
Odnalezienie Bezlista okrywowego oraz Widłozęba zielonego. Trwała ochrona lasów przed wycinką z obecnością tych dwóch gatunków
Wydzielenie 414a
W tym wydzieleniu zlokalizowałaś stanowiska Kukułki, rośliny należącej do rodziny storczykowatych.
Żeby skutecznie chronić stanowiska tego storczyka, sprawdź gdzie dokładnie są te stanowiska oraz wyślij ich koordynaty do Nadleśnictwa Sucha Beskidzka i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Skonsultuj z ekspertem zaangażowanym w projekt- Andrzejem Sulejem w kwestii wymogów dla ochrony tego gatunku, które będą załącznikiem do pisma.
Oczekiwane rezultaty:
Ochrona stanowisk storczyków przed zniszczeniem.
Wydzielenie 413a, 414b
W tych wydzieleniach są wychodnie skalne, w których mogą zimować nietoperze. W celu weryfikacji obecności nietoperzy, skontaktuj się z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Nietoperzy. Dowiedz się, kiedy ostatnio były tutaj wykonywane badania chiropterologiczne oraz jakie były ich wyniki. Skontaktuj się z Łukaszem Misiuna i spróbujcie wspólnie sprawdzić czy są tu obecne nietoperze. Jeśli obecność nietoperzy się potwierdzi, spróbuj zastosować umowną ochronę strefową zimowisk nietoperzy, jaką Łukasz Misiuna wprowadził w uzgodnieniu z leśnikami w swoich lasach.
Oczekiwane rezultaty:
Odkrycie obecności chronionych gatunków nietoperzy. Objęcie ochroną wychodni skalnych i otaczającego ich lasu przed dewastacją i wycinką drzew.

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”