Wasze zaangażowanie w przygotowanie gotowych scenariuszy ochrony lasu [3 lutego 2021]

[3 lutego 2021]
[Wszystkie grupy projektowe]
Wasze zaangażowanie w przygotowanie gotowych scenariuszy ochrony lasu przed wycinką oraz plan wizyt i szkoleń
Fundacja jest w trakcie opracowywania gotowych scenariuszy ochrony lasu przed wycinką, które zostaną zamieszczone w folderze „10_METODY OCHRONY LASU”.
Jednak, żeby miały one charakter indywidualny, dopasowany do każdego z was, wymagamy realizacji pierwszego zadania, wymienionego w folderze „1_ZADANIA” tj.:
  • Zlokalizowanie potencjalnie cennych obszarów do monitorowania i ochrony
Jego wykonanie pozwoli nam przejść do kolejnych etapów:
  • Wartości przyrodnicze i społeczne – opracujemy indywidualne scenariusze ograniczenia gospodarki leśnej
  • Sprawdzimy zakres planowanej gospodarki leśnej, żeby oszacować hotpointy, gdzie następuje kolizja pomiędzy wartościami ochronnymi lasu a gospodarką leśną
Plan strategiczny wizyt i szkoleń wygląda następująco:
Pierwsza wizyta: (luty- marzec)
Przyjedziemy do was w celu weryfikacji odkrytych przez was wartości ochronnych lasu
Druga wizyta: (kwiecień- maj)
Wraz z ekspertami przyjedziemy do was w celu doszacowania wartości ochronnych oraz w celu przeprowadzenia indywidualnych szkoleń i rozmów zarówno przy komputerze, jak i w terenie.

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”