WAŻNA INTERPRETACJA PRAWNA [2 lutego 2021]

[2 lutego 2021]
[Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy]
WAŻNA INTERPRETACJA PRAWNA
Czy leśnicy mają podstawy prawne do zaprzestania wycinki lasu ?
Tak. Takie działanie leży w kompetencji Nadleśniczego, który powinien brać pod uwagę aktualny stan lasu i wiedzy o nim, a także zmieniające się w toku realizacji planu okoliczności.

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”