Dokumentacja dotycząca ustanowienia HCVF 6 między innymi w Lesie Mokrzańskim koło Wrocławia [4 marca 2021]

[4 marca 2021]
Informacja dla inicjatywy Ratujmy Las Mokrzański
Dzisiaj otrzymałem z Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia, pełną dokumentację dotyczącą ustanowienia HCVF 6 między innymi w Lesie Mokrzańskim koło Wrocławia.
Zgodnie z 'Propozycjami dalszego działania’:
  • II. Odmrożenie statusu HCVF 6 Lasu Mokrzańskiego. Scenariusz 1: Budowa grupy roboczej i przystąpienie do rozmów
możecie posłużyć się tą dokumentacją do zbudowania Grupy roboczej z władzami samorządowymi, bowiem pisma stanowią wolę samorządu na poziomie Miasta Wrocławia, ochrony Lasu Mokrzańskiego, jako lasu kluczowego dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności (tereny ważne kulturowo, przyrodniczo, rekreacyjnie dla społeczności lokalnej)
Dokumentację znajdziecie w Teczce Projektowej tutaj: 1-_METODY OCHRONY LASU > 9_LASY HCVF > 2_DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PGL LP W SPRAWIE KLASYFIKACJI LASÓW DO HCVF

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”