PRZYKŁADOWE OBSERWACJE WNIESIONE PRZEZ ZESPÓŁ AUDYTORÓW [5 marca 2021]

[5 marca 2021]
PRZYKŁADOWE OBSERWACJE WNIESIONE PRZEZ ZESPÓŁ AUDYTORÓW, PO SKARGACH STRON TRZECICH NA GOSPODARKĘ LEŚNĄ
Skarga 1: Brak ochrony drzew dziuplastych
Skarga 2: Brak współpracy nadleśnictw z organizacjami ekologicznymi w zakresie wymiany informacji o lokalizacji gatunków chronionych
Skarga 3: Brak współpracy nadleśnictw z organizacjami ekologicznymi w zakresie oznaczania w terenie drzew dziuplastych
Inne skargi i uwagi złożone przez obywateli na gospodarkę leśną prowadzoną w twoich lasach:
Teczka Projektowa > 10_METODY OCHRONY LASU > 1_STANDARD FSC

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”