Ekspertyza dla Inicjatywy Stowarzyszeń z Mysłowic [29 marca 2021]

ASCII Kolor stitching | 2 pictures | Size: 5488 x 2744 | Lens: Fisheye | RMS: 2.94 | FOV: 360.00 x 180.00 ~ 0.00 | Projection: Spherical | Color: None |

[29 marca 2021]
[Inicjatywa Stowarzyszeń z Mysłowic]
Pytanie do Piotr Józef Klub
Czy do końca tego tygodnia, uda się przygotować ekspertyzę dla Michał Adamczyk na podstawie dostarczonych materiałów:
  • 38 zdjęć sferycznych wydzieleń 329j o 328i, obrazujących drzewa wyznaczone do wycinki wraz z otaczającym ich lasem
  • uzasadnienie Nadleśnictwa Katowice do planowanych prac gospodarczych
  • poradnik metodyczny ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – siedlisko Żyzna buczyna
Ekspertyza będzie pomocna w przeciągnięciu na swoją stronę radnych Miasta Katowice, co wzmocni presję strony społeczno- samorządowej na rzecz ochrony drzew przed wycinką.

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”