Gatunki wskaźnikowe lasów pierwotnych w „Małej Puszczy Kleszczowskiej” [10 marca 2021]

ASCII Kolor stitching | 2 pictures | Size: 5482 x 2741 | Lens: Fisheye | RMS: 3.04 | FOV: 360.00 x 180.00 ~ 0.00 | Projection: Spherical | Color: None |

[10 marca 2021]
[Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy]
Informacja dla inicjatywy Ratujmy kleszczowskie wąwozy
W waszej Teczce Projektowej są opracowania:
  • potwierdzające obecność listy gatunków wskaźnikowych dla lasów pierwotnych
  • dotyczące wymagań poszczególnych gatunków mszaków i porostów (zacienienie, wilgotność). Te uwarunkowania siedliskowe będą zaburzone przez gospodarkę leśną, jeśli leśnicy wjadą do lasu z wycinką.
  • Czerwone listy mszaków i porostów Polski
W oparciu o te opracowania naukowe oraz Rozporządzenie w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej- można poinformować opinię publiczną, RDOŚ i samorządy lub inne decyzyjne osoby najwyższego szczebla, że wszelkie podjęcie prac gospodarczych w 'Małej Puszczy Kleszczowskiej’, będzie oznaczało zagrożenie dla trwałości siedlisk zinwentaryzowanych gatunków, co stoi w sprzeczności z Rozporządzeniem śp. Jana Szyszko.
Wcześniej jednak, trzeba sprawdzić, jakie macie gatunki i w oparciu o powyższe opracowania, sprawdzić w jaki sposób gospodarka leśna zagrozi ich trwałości. Aktualnie zajmuję się przygotowaniem takiego zestawienia.
Lokalizacja opracowań: Teczka Projektowa > 10_METODY OCHRONY LASU > 5_STANOWISKA GATUNKÓW
Aktualizacja Teczki Projektowej do wersji 2.7

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”