Góra Ślęża – Lasy Państwowe nie pozwoliły na pamiątkową tablicę [7 marca 2021]

[7 marca 2021]

[Ratujmy Las Mokrzański]

Góra Ślęża jest lasem kluczowym dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności HCVF 6. Chyba czas przypomnieć nadleśniczemu Nadleśnictwa Miękinia o obowiązkach wynikających z posiadania certyfikatu FSC

Link:

https://podroze.onet.pl/aktualnosci/walcza-o-ochrone-niedzwiedzia-ze-slezy-lasy-panstwowe-przeciwko-tablicy/f03mgrz?utm_source=l.facebook.com_viasg_podroze&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=undefined&utm_v=2

 

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”