Informacja dla Stowarzyszenie Duchy Lasu w sprawie audytu gospodarki leśnej, który odbędzie się w RDLP Katowice w dnaich 9- 11 marca 2021 r. [6 marca 2021]

ASCII Kolor stitching | 2 pictures | Size: 5488 x 2744 | Lens: Fisheye | RMS: 2.94 | FOV: 360.00 x 180.00 ~ 0.00 | Projection: Spherical | Color: None |

[6 marca 2021]
[Stowarzyszenie Duchy Lasu]
Informacja dla Stowarzyszenie Duchy Lasu/ Michał Adamczyk w sprawie audytu gospodarki leśnej, który odbędzie się w RDLP Katowice w dnaich 9- 11 marca 2021 r.
Mam pewne doświadczenie w audytach gospodarki leśnej prowadzonej przez firmę SGS Polska. Uczestniczyłem w ocenach pracy audytorów wykonywanych przez jednostkę akredytacyjną ASI. Uczestniczyłem też w audycie kontrolowanym przez SGS South Africa w RDLP Białystok. Wszczynałem procedury skargowe wobec powyższych podmiotów. Zajmowałem się tym tematem w latach 2016- 2020. Mam pewne propozycje do wykorzystania, o ile jesteś zainteresowany.
Warto nakłonić samorządowców, żeby złożyli swoje uwagi do audytu kontrolnego gospodarki leśnej, który odbędzie się w RDLP Katowice.
Audyt odbędzie się w dniach 9- 11 marca. Uwagi i skargi trzeba składać już teraz, żeby audytorzy mieli czas się z nimi zapoznać i na ich podstawie wybrać Nadleśnictwo Katowice do kontroli. Społeczność lokalna powinna wiedzieć o planowanej kontroli w nadleśnictwie.
Dlaczego warto zrobić to, co napisałem powyżej?
Ponieważ, jeśli audytorzy w procedurach próbkowania wybiorą Nadleśnictwo Katowice, w którym znajdują się Wasze buki (to zależy od tego, czy zgłosicie jakieś uwagi lub skargi do audytorów), wówczas audytorzy przeprowadzą wywiady z leśnikami, samorządowcami oraz przedstawicielami strony społecznej.
  • Leśnicy mają już w tej chwili przygotowaną formułkę dla audytorów, w której może być wzmianka o tym, że społeczność lokalna nie uskarża się na gospodarkę leśną przez nich prowadzoną a nawet ją zachwala.
  • przedstawiciele strony społecznej do której zwrócą się audytorzy o opinię, to wcale nie musi być druga strona konfliktu z leśnikami. Taka sytuacja może nastąpić zwłaszcza, jeśli nie zasygnalizujecie audytorom przed audytem o swoim istnieniu. Audytorzy losowo wybiorą kilka lokalnych organizacji społecznych i zadzwonią do nich o opinię w sprawie Waszych buków.
  • Osoby, do których zadzwonią audytorzy usłyszą pytanie: Jak układa się współpraca pomiędzy Pani/Pana urzędem a miejscowym nadleśnictwem? Na takie pytanie, osoby które nie wiedzą czym jest audyt FSC dotyczący zgodności gospodarki leśnej ze Standardem FSC odpowiedzą: Współpraca pomiędzy moim urzędem a Nadleśnictwem Katowice układa się dobrze.
  • Po tak przeprowadzonym audycie, zostanie opublikowany 'Raport publiczny’, gdzie wszystkie komentarze osób wypytywanych przez audytorów zostaną zamieszczone na jego końcu wraz z komentarzem zespołu audytowego.
  • Taka laurka dla leśników, zostanie przez nich wykorzystana do propagowania zgodności prowadzonej gospodarki leśnej z oczekiwaniami społeczności lokalnej i reprezentujących tą społeczność władz lokalnych.

https://www.infokatowice.pl/2021/03/04/radni-przyjeli-apel-w-sprawie-wstrzymania-wycinki-drzew-w-lesie-murckowskim-wszystkim-nam-lezy-na-sercu-troska-o-to-lesne-sanktuarium/?fbclid=IwAR22yl_t0j0EanvsFLaRQUYPyvonGqtnEVd2pHxHOSYyAwW0PHRdDUkofeE

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”