Interaktywna mapa Nadleśnictwa Bircza [4 marca 2021]

[4 marca 2021]
Jest już gotowa interaktywna mapa Nadleśnictwa Bircza. Mapa zawiera 24 warstwy tematyczne. Wśród nich między innymi:
  • Drzewostany w wieku 95-105 lat
  • Drzewostany w wieku powyżej 105 lat
  • Użytki ekologiczne i obszary szczególnie chronione
  • Projekty rezerwatów (Reliktowa Puszcza Karpacka)
  • Obszary retencyjne, potoki, rzeki
  • Prace gospodarcze na 2021r.
  • Prace gospodarcze na 10 lat, PUL 2017-2026
  • Zdjęcia z codziennego przelotu satelity (Misja Sentinel)
Nadleśnictwo Bircza- mapa: https://arcg.is/14TWWb 
Nadleśnictwo Krasiczyn- mapa: https://arcg.is/1PuWOa
Narzędzia dla uczestników projektu: https://arcg.is/zH8Gn 

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”