Interaktywna mapa Nadleśnictwa Katowice [29 marca 2021]

[29 marca 2021]
Jest już gotowa interaktywna mapa Nadleśnictwa Katowice. Na mapie między innymi:
  • gospodarstwo specjalne,
  • lasy bukowe, dębowe, olchowe w wieku powyżej 100 lat,
  • prace gospodarce na 10 lat PUL,
  • prace gospodarcze na 2021 r.,
  • ilość drzew do wycięcia w m3.,
  • formy ochrony przyrody,
Narzędzia GIS dla uczestników projektu: https://arcg.is/zH8Gn
Mapa Sprawdź, gdzie tną- Nadleśnictwo Katowice (1.0): https://arcg.is/14qKGW

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”