Interaktywna mapa Nadleśnictwa Łopuchówko [25 marca 2021]

[25 marca 2021]
Informacja dla Mikołaj Talarczyk
Jest już interaktywna mapa Nadleśnictwa Łopuchówko – wersja 1.0, jeszcze bez prac gospodarczych na 2021 r.
  • siedliska przyrodnicze Natura 2000,
  • stare lasy,
  • prace gospodarce na lata 2018- 2027,
  • korytarze ekologiczne,
  • Bank Danych o Lasach.

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”