Inwentaryzacje przyrodnicze Stowarzyszenia Ręką Dzieło [16 marca 2021]

[16 marca 2021]
[Stowarzyszenie Ręką Dzieło]
Byliście w lesie w poszukiwaniu cennych gatunków porostów.
Jeśli udało wam się coś znaleźć, to zamieśćcie o tym informację w Teczce Projektowej Piotrka tutaj: 4_POSZUKIWANIE WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH > 5_CHRONIONE GATUNKI (stanowiska) > 1_POSZUKIWANIE CENNYCH GATUNKÓW POROSTÓW MARZEC 2021
Każdy gatunek jest ważny i może przyczynić się do zmiany sposobu zarządzania lasem, na co są dowody, ponieważ Nadleśnictwo Kudypy już raz pochyliło się nad cennymi gatunkami, zgłoszonymi przez twoje Ręką Dzieło Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne.

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”