Jak składać uwagi do audytu w systemie certyfikacji PEFC ? [31 marca 2021]

[31 marca 2021]
Jak składać uwagi do audytu w systemie certyfikacji PEFC ?
Poniżej przykład uwag, jakie zostały wysłane w 2018 r. do Urzędu Dozoru Technicznego. Norma PEFC nie jest tak restrykcyjna w kwestii ochrony przyrody jak Standard FSC lecz pomimo to, są zapisy, które dotyczą ochrony lasów. Warto próbować tej ścieżki.
W poniższym wykazie, treść poszczególnych uwag odnosi się do obszernych załączników, więc nie jest zbyt przejrzysta. Zwróćcie uwagę w szczególności na kryteria i wskaźniki normy PEFC.

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”