Leśny Kolektyw

Witryna projektu pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las”, powstała na potrzeby promocji i integracji ludzi mających wspólny cel- ochronę ważnego dla nich oraz społeczności lokalnej lasu.
Będą w niej zamieszczane artykuły dotyczące kluczowych etapów z życia inicjatyw działających w projekcie oraz linki do baz danych i narzędzi pomocnych w walce o las.
Zapraszamy wszystkie inicjatywy uczestniczące w projekcie, do wysłania swojego portfolio. Siła jest w Kolektywie, siła jest w Nas.
Niech świat zobaczy, że obywatele mają głos i walczą o prawo do swojego lasu!