Lokalizacja dwóch największych lasów HCVF 6 w Polsce [18 marca 2021]

[18 marca 2021]
Lokalizacja dwóch największych lasów HCVF 6 w Polsce : Las Mokrzański i Góra Ślęża, gdzie ludzie mają formalne prawo do:
  • współdecydowania o tym: czy, gdzie i ile ma zostać wycięte drzew
Podstawa prawna: Dokument “Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce” Lipiec 2006:
Zagospodarowanie powinno uwzględniać wolę i opinię lokalnej społeczności. Nie powinno jednak stać w sprzeczności z możliwością zachowania pozostałych zidentyfikowanych wyższych wartości ochronnych lasu
Nadleśnictwo Miękinia dąży do likwidacji uprawnień społeczności lokalnej do współdecydowania o skali wycinki lasów, poprzez wprowadzanie w błąd i sfałszowane argumenty dotyczące kryteriów wyznaczania lasów HCVF 6.
Zgodnie z dokumentem Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce” Adaptacja do warunków Polski, (FSC, lipiec 2006), lasy HCVF-6 to „Lasy o szczególnym znaczeniu dla tradycyjnej tożsamości kulturowej (tereny ważne kulturalnie, przyrodniczo, ekonomicznie lub religijnie dla społeczności lokalnych)”.

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”