Ograniczenia/obligatoryjne działania ochronne dotyczące zarządzania siedliskami i gatunkami, obowiązują w istniejących formach ochrony przyrody [16 marca 2021]

[16 marca 2021]
[Anka Kolber]
Pytanie do Anka Kolber
Czy sprawdzałaś, jakie ograniczenia/obligatoryjne działania ochronne dotyczące zarządzania siedliskami i gatunkami, obowiązują w istniejących formach ochrony przyrody?
Czy te ograniczenia/działania ochronne są respektowane?
Materiały znajdziesz tutaj: Teczka Projektowa > 3_OCHRONA PRZYRODY > 2_FORMY OCHRONY PRZYRODY:
  • 1_POŁUDNIOWOMAŁOPOSLKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
  • 1_PLB120011 BABIA GÓRA
  • 2_PLB120006 PASMO POLICY
  • 1_BABIOGÓRKI PARK NARODOWY
  • 1_REZERWAT NA POLICY im. prof. Zenona Klemensiewicza
  • 2_REZERWAT NA POLICY
Mam wrażenie, że masz wokół siebie mnóstwo cennych lasów, gdzie występują nawet takie gatunki jak Antitrichia curtipendula, Neckera pennata (co wynika z dokumentacji zamieszczonej w Teczce Projektowej), które są bardzo mocnymi wskaźnikami lasów o cechach pierwotnych.

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”