Pachnica dębowa w lasach Nadleśnictwa Chojnów [1 marca 2021]

[1 marca 2021]
Informacja dla inicjatywy Alarm dla Klimatu
Mamy trudności w zweryfikowaniu i potwierdzeniu odchodów pachnicy dębowej, które zebraliśmy w lesie podczas wizyty. Pobrany materiał nie jest wystarczającej jakości do oceny obecności pachnicy dębowej w waszym lesie.
Pachnica dębowa – status prawny:
Prawo międzynarodowe:
Dyrektywa Siedliskowa Załączniki II (gatunek priorytetowy) i IV
Konwencja Berneńska Załącznik II
Prawo krajowe:
Ochrona gatunkowa ochrona ścisła (gatunek wymagający ochrony czynnej)
Kategoria zagrożenia IUCN:
Europejska czerwona lista chrząszczy saproksylicznych NT
Czerwona lista zwierząt zagrożonych w Polsce VU
Polska czerwona księga VU
Czerwona lista dla Karpat EN (w Polsce CR)

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”