PRZYKŁADOWE UWAGI I SKARGI WNIESIONE PRZEZ STRONY TRZECIE, DO AUDYTU GOSPODARKI LEŚNEJ [5 marca 2021]

[5 marca 2021]

PRZYKŁADOWE UWAGI I SKARGI WNIESIONE PRZEZ STRONY TRZECIE, DO AUDYTU GOSPODARKI LEŚNEJ ORAZ SPOSÓB ICH ROZPATRZENIA PRZEZ ZESPÓŁ AUDYTOWY

Skarga 1: Nadleśnictwo zakwalifikowało skrajnie rzadki ekosystem do złej kategorii HCVF, co umożliwia leśnikom wycinkę drzew
Uwaga 1: Organizacja ekologiczna zaproponowała nadleśnictwu wyszukiwanie, opisywanie i znakowanie drzew dziuplastych
Uwaga 2: Organizacja ekologiczna poinformowała nadleśnictwa o obecności gatunków szponiastych oraz możliwości zaistnienia potrzeby wyznaczenia granic stref ochronnych wokół gniazd
Inne skargi i uwagi złożone przez obywateli na gospodarkę leśną prowadzoną w twoich lasach:
Teczka Projektowa > 10_METODY OCHRONY LASU > 1_STANDARD FSC

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”