Szkolenie dla uczestników projektu – Audyt gospodarki leśnej w RDLP Katowice [2 marca 2021]

[2 marca 2021]
[Wszystkie grupy projektowe]
[Uwaga: szkolenie przeniesione na 8 marca; godz. 17.00- 19.00]
Szkolenie dla uczestników projektu – Audyt gospodarki leśnej w RDLP Katowice
Forma: on- line
Termin: 7 marca; godz. 17.00- 19.00
Czas trwania: 2 godziny
Obowiązkowe: nie
Link do spotkania: null
Zapraszam na szkolenie wszystkich uczestników projektu, którzy pragną wziąć udział w audycie gospodarki leśnej, jaki zostanie przeprowadzony w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach w dniach 9- 11 marca.
Szkolenie ma na celu wsparcie w przygotowaniu uwag, wniosków i skarg dotyczących prowadzonej gospodarki leśnej w poszczególnych nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.
Poprzez audyt kontrolny, mamy możliwość zaskarżenia niektórych praktyk leśnych, stosowanych przez leśników- dotyczących zarządzania lasem jak i komunikacji społecznej w sprawie wycinki lasów.

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”