Szybka propozycja dalszego działania dla inicjatywy TRÓJMIEJSKIE LASY. Społeczny Sprzeciw Przeciw Złej Gospodarce [1 marca 2021]

[1 marca 2021]
Szybka propozycja dalszego działania dla inicjatywy TRÓJMIEJSKIE LASY. Społeczny Sprzeciw Przeciw Złej Gospodarce
Negatywna kampania medialna:
Dzień pierwszy:
 • Zakomunikowanie społeczeństwu działań leśników sprzecznych z 'Rozporządzeniem w sprawie wymogów dobrej praktyki w gospodarce leśnej’, poprzez ujawnienie zniszczeń siedlisk gatunków, stanowiących bioindykatory lasów pierwotnych (bez podawania szczegółów dotyczących gatunku).
 • Telefon do Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Gdańsku z powiadomieniem o zniszczeniu siedlisk gatunków stanowiących bioindykatory lasów pierwotnych (bez podawania szczegółów dotyczących gatunku).
 • Wniosek do Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Gdańsku o wstrzymanie wycinki drzew do czasu przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji chronionych gatunków.
 • Wniosek o szkic przedrębny złożony do Nadleśnictwa.
[Realizacja]:
Dzień drugi:
 • Monitoring lasu pod kątem weryfikacji dalszych zniszczeń siedlisk oraz planów wycinki drzew w chronionymi gatunkami.
 • Dalsze pomijanie w komunikacie medialnym nazw gatunkowych, których dotyczy zniszczenie.
Dzień trzeci:
 • Po otrzymaniu szkicu przedrębnego, zweryfikowanie braku na nim naniesionych stanowisk gatunków chronionych.
 • Komunikat medialny ujawniający brak na szkicu przedrębnym naniesionych gatunków chronionych.
Dzień czwarty:
 • W zależności od rozwoju dalszej sytuacji, zamieszczenie na fanpage zdjęć sferycznych zniszczonych siedlisk gatunków: Homalia trichomanoides, Neckera complanata. Zdjęcia do tego czasu mogą obrazować już stan nieaktualny, co może wynikać z faktu, że leśnicy nie przerwą zaczętych prac gospodarczych.
 • Zamieszczenie na fanpage opisu powyższych gatunków- ich wymagań, zgodnie z opracowaniem Cieśliński S., Czyżewska K., Faliński J. B., Klama H., Mułenko W., Żarnowiec J. 1996. Relicts of the primeval (virgin) forest.
 • Dalsze pomijanie ujawniania zdjęć, które stanowiłyby o wyglądzie wyżej wymienionych gatunków.
Dzień piąty:
 • W zależności od aktualnej sytuacji, w szczególności od treści zamieszczonego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku i Nadleśnictwo Gdańsk komunikatu w rzeczonej sprawie, posłużenie się przykładem metody ochrony powyższych gatunków, przyjętych dobrowolnie i zgodnie z 'Rozporządzeniem w sprawie wymogów dobrej praktyki w gospodarce leśnej’, przez poniższe nadleśnictwa: Górowo Iławeckie, Kudypy, Wichrowo, Giżycko.
 • Zakomunikowanie społeczeństwu braku szacunku nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk wobec śp. Jana Szyszko, przy jednoczesnym podaniu przykładów z powyższych nadleśnictw, gdzie powyższe gatunki są chronione przez tamtejszych nadleśniczych, zgodnie z wymogami i rekomendacjami zmarłego śp. Jana Szyszko.
Dzień szósty:
 • Oczekiwanie na decyzję polityczną, mającą doprowadzić do wydalenia nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk z pełnionej funkcji. 

 

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”