UWAGI NATURAL FOREST FOUNDATION DO AUDYTU GOSPODARKI LEŚNEJ W RDLP KATOWICE [8 marca 2021]

[8 marca 2021]
[Inicjatywa Stowarzyszeń z Mysłowic]
UWAGI NATURAL FOREST FOUNDATION DO AUDYTU GOSPODARKI LEŚNEJ W RDLP KATOWICE
Szanowny Panie Piotrze,
w związku z planowanym audytem gospodarki leśnej FSC w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach w dniach 9- 11 marca 2021 r., proszę o uwzględnienie w trakcie audytu poniższej skargi dotyczącej jakość realizowanej wielofunkcyjnej gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Katowice.
Strona społeczno- samorządowa domaga się respektowania przez miejscowe Nadleśnictwo Katowice, funkcji społecznej i przyrodniczej dwóch wydzieleń leśnych 329j oraz 328i.
Nadleśnictwo Katowice nie uznaje argumentów naukowych i społecznych strony społeczno- samorządowej i domaga się spełnienia przyjętego celu hodowlanego zaplanowanego dla powyższych wydzieleń.
Proszę o zapoznanie się z argumentami Rady Miasta Katowice, wspierających ją naukowców i społeczników, treścią petycji podpisanej przez społeczność lokalną oraz o zapoznanie się z walorami społeczno- przyrodniczymi omawianych wydzieleń leśnych podczas wspólnej wizji terenowej przeprowadzonej w trakcie audytu, zorganizowanej przy udziale przedstawicieli Rady Miasta Katowice, przedstawicieli strony społecznej i naukowców wspierających stronę społeczno- samorządową.
Niniejszą korespondencję kieruję do wszystkich członków Rady Miasta Katowice oraz do przedstawicieli strony społecznej.
Z poważaniem
Adrian Grzegorz
Natural Forest Foundation
ul. Królowej Jadwigi 13/21
11- 500 Giżycko
T:737 68 56 93
M:fundacja.las.naturalny@gmail.com

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”