Weryfikacja przydatności Normy PEFC w działalności Inicjatywy Dzikie Karpaty [16 marca 2021]

[16 marca 2021]
[Inicjatywa Dzikie Karpaty]
Czy moglibyście zweryfikować przydatność w waszych działaniach zapisów Normy PEFC?
Znajdziecie ją TUTAJ: Teczka Projektowa > 15_CERTYFIKACJA W SYSTEMIE PEFC.
W szczególności dotyczy to kryteriów:
4. Kryteria zrównoważonej gospodarki leśnej
4.1. Kryterium 1: Zachowanie i właściwe wzmacnianie zasobów leśnych i ich udział w globalnym obiegu węgla
4.2. Kryterium 2: Utrzymanie zdrowia i żywotności ekosystemu
4.3. Kryterium 3: Zachowanie i wzmacnianie produkcyjnych funkcji lasów (produkty drzewne i niedrzewne)
4.4. Kryterium 4: Zachowanie, ochrona i właściwe wzmacnianie różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych
4.5. Kryterium 5: Zachowanie i właściwe wzmacnianie funkcji ochronnych w gospodarce leśnej (zwłaszcza gleby i wody)
4.6. Kryterium 6: Zachowanie innych funkcji i warunków społeczno-ekonomicznych
4.7. Kryterium 7: Zgodność z wymogami prawnymi

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”