Wyznaczanie HCVF 6 w Lesie Mokrzańskim [16 marca 2021]

[16 marca 2021]
[Ratujmy Las Mokrzański]
1. Jak widzicie możliwość wykorzystania dokumentacji w sprawie wyznaczenia HCVF 6 w Lesie Mokrzańskim ?.
Znajdziecie ją tutaj:
10_METODY OCHRONY LASU > 9_LASY HCVF > 2_DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PGL LP W SPRAWIE KLASYFIKACJI LASÓW DO HCVF
Wydaje mi się, że są tam dowody na pełne zaangażowanie Miasta Wrocław w ochronę Lasu Mokrzańskiego i jego przeznaczenia dla społeczności lokalnej, jako lasu kluczowego dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności. Wiem też, że sytuacja nie jest zbyt korzystna, jeśli chodzi o budowanie Grupy roboczej z samorządem.
2. Zaproponowałem wam 3 warianty dalszego postępowania. Czy któryś z tych scenariuszy będziecie wdrażać?
  • Scenariusz 1: Budowa grupy roboczej i przystąpienie do rozmów
  • Scenariusz 2: Wniosek o rozpoczęcie uzgodnień prac w HCVF 6 ze społecznością lokalną poprzez zamieszczenie aktualnego Planu Gospodarczo- Finansowego na witrynie nadleśnictwa
  • Scenariusz 3: Budowa szkieletu wartości ochronnych i zapełnianie go tymi wartościami – wzór szkieletu i metodyka
3. Czy planujecie prowadzenie korespondencji z centralą FSC w Bonn? W trakcie ostatniej wizyty zaproponowałem wam, żebyście uzyskali opinię centrali organizacji Forest Stewardship Council w Bonn, w kwestii dalszego postępowania z Lasem Mokrzańskim. Opinie FSC IC w Bonn, wykorzystaliśmy na Mazurach w procesie audytowania gospodarki leśnej, co pozwoliło nam na wyeliminowanie praktyk leśnych niezgodnych ze Standardem FSC, które polegały na kategoryzacji skrajnie rzadkich ekosystemów do kategorii HCVF 3.2 o mniejszym rygorze ochronnym zamiast HCVF 3.1.

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”