Co mam zrobić? Chcę chronić las, który nie jest cenny przyrodniczo [14 kwietnia 2021]

[14 kwietnia 2021]
Co mam zrobić? Chcę chronić las, który nie jest cenny przyrodniczo.
1. Nadleśnictwo twierdzi, że nie może wstrzymać wycinki.
2. Nadleśnictwo twierdzi, że nie może konsultować ze społecznością lokalną swoich planów gospodarczych.
2. Czy są dowody na to, że jakieś nadleśnictwo w Polsce wstrzymało wycinkę na żądanie strony społecznej?
Ad. 1
Art. 7 ustawy o lasach definiuje trwale zrównoważoną gospodarkę leśną, którą prowadzi się według planu urządzenia lasu z uwzględnieniem celu jakim jest między innymi zachowanie lasów ze względu na korzystny ich wpływ na warunki życia i zdrowia człowieka i celu, jakim jest ochrona lasów o specjalnym znaczeniu społecznym.
Nadleśnictwo powinno otrzymać od społeczności lokalnej 'Najlepsze dostępne informacje’, w kwestii zmieniających się warunków społecznych, dotyczących oczekiwań w zakresie potrzeby rewizji obecnego Planu Urządzenia Lasu nadleśnictwa lub przynajmniej rewizji planów gospodarczych dla konkretnych kompleksów leśnych. Oczekiwania społeczności lokalnej powinny dotyczyć zmiany sposobu użytkowania cennych dla niej lasów a nie rewizji całej zawartości Planu Urządzenia Lasu.
W oparciu o art. 7 ustawy o lasach oraz Kryterium 7.2, Wskaźnik 7.2.1, Wskaźnik 7.2.2. Standardu FSC, nadleśnictwo jest zobligowane do reagowania na zmieniające się warunki społeczne, poprzez uaktualnienie lub regularne dostosowanie planowanych prac gospodarczych, w okresie nie dłuższym niż 10 lat obowiązywania aktualnego PUL.
Jak walczyć o las?
Powyższe zapisy Standardu FSC, należy wykorzystać w sytuacji, kiedy miejscowe nadleśnictwo twierdzi, że nie może wstrzymać wycinki lasu, gdyż jest to bezpodstawne lub/oraz bezprawne
Ad. 2
Zgodnie z Kryterium 4.4, Wskaźnikiem 4.4.1- 4.4.2- nadleśnictwo jest zobligowane do prowadzenia konsultacji ze społecznością lokalną swojej działalności. Ponadto nadleśnictwo jest zobligowane do brania pod uwagę wyników oceny tej działalności na społeczeństwo
Jak walczyć o las?
Powyższe zapisy Standardu FSC, należy wykorzystać w sytuacji, kiedy miejscowe nadleśnictwo twierdzi, że nie może wstrzymać wycinki lasu, gdyż jest to bezpodstawne lub/oraz bezprawne
Ad. 3
Są w Polsce podpisane uzgodnienia i porozumienia pomiędzy stroną społeczno- samorządową a Lasami Państwowymi- sygnowane pieczątką PGL LP.
Jak walczyć o las:
Należy je wykorzystać w sytuacji, kiedy miejscowe nadleśnictwo twierdzi, że zawarcie porozumień jest bezpodstawne lub/oraz bezprawne.

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”