Analiza naukowa na temat lasów ochronnych [9 kwietnia 2021]

[9 kwietnia 2021]
Analiza naukowa na temat lasów ochronnych. Niestety tylko w kontekście administracyjnoprawnych aspektów, ich statusu i specyfiki.
Lasy ochronne stanowią już blisko połowę całkowitej powierzchni lasów kraju i pełnią istotne funkcje o charakterze pozaprodukcyjnym (w głównej mierze ekologiczne oraz społeczne). Lasy szczególnie chronione mogą być tworzone w określonych w ustawie o lasach ekosystemach leśnych niezależnie od formy własności. Uznanie lasu za ochronny lub pozbawienie go takiego charakteru przyjmuje formę decyzji administracyjnej i zawsze wiąże się z zakazami oraz nakazami publicznoprawnymi obowiązującymi w obrębie lasów, takimi jak ograniczenie prawa zabudowy czy konieczność prowadzenia szczególnej gospodarki leśnej. Niniejszy artykuł zawiera analizę prawno-administracyjnych uwarunkowań funkcjonowania lasów ochronnych.

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”