Wyniki weryfikacji przyjętych uwag w ramach audytu gospodarki leśnej w systemie FSC FM, przeprowadzonego w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach [6 kwietnia 2021]

[6 kwietnia 2021]
Wyniki weryfikacji przyjętych uwag w ramach audytu gospodarki leśnej w systemie FSC FM, przeprowadzonego w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach
Piotr Nowak, audytor wiodący firmy NEPCon, który przeprowadził audyt gospodarki leśnej w RDLP Katowice, w dniach 9-11 marca 2021 r., wysłał wyniki weryfikacji uwag, które wysłały strony zaangażowane.
Szanowni Państwo
Dziękujemy za zaangażowanie i przekazane uwagi dotyczące prowadzonej przez RDKP Katowice gospodarki leśnej w świetle obowiązujacej normy FSC FM. Cześć terenowa audytu zakończyła się późnym popołudniem 11 marca 2021. Czesc dokumentacyjna i informacyjna zakończyła się w piątek 2.04.2021.
W załączeniu wnioski dotyczące zgłoszeń (wersja ostateczna i publiczna dostępna będzie on-line po zakończeniu raportu finalnego).
Co do uwag przesłanych poniżej, wpisujemy je do kalendarza audytu na 2022 rok.

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”