Lasy Państwowe podważają Strategię Bioróżnorodności Unii Europejskiej [4 maja 2021]

[4 maja 2021]
[Wszystkie grupy projektowe]
W reakcji na ogłoszone cele Strategii Bioróżnorodności Unii Europejskiej, Lasy Państwowe zamówiły kilka ekspertyz, mających być podstawowym „orężem” w dyskusjach na temat wdrożenia tych celów. Szczególny nacisk położono na konsekwencje wdrożenia postulatu objęcia 10% obszarów lądowych UE ochroną ścisłą. Zamówione opracowania dotyczą kwestii takich jak wpływ ochrony ścisłej na bioróżnorodność, trwałość i „zdrowie” lasu, konsekwencje dla pozyskania drewna, skutki dla przemysłu drzewnego i wreszcie następstwa dla polskiego PKB i rynku pracy.
Grupa organizacji pozarządowych sporządziła tzw. Raport Krytyczny, kwestionujący tezy zawarte w ekspertyzach LP. Autorzy raportu wskazują, że skutki ochrony ścisłej w lasach są zwykle pozytywne i pożądana jest ograniczona separacja przestrzenna funkcji lasu (w tym wprowadzenie zwiększonego reżimu ochrony w części lasów). Ponadto, negatywne aspekty ekonomiczne wyłączeń z produkcji drewna podane przez autorów ekspertyz LP nie biorą w ogóle pod uwagę pozytywnych skutków dla usług ekosystemowych.
https://naukadlaprzyrody.pl/2021/05/04/raport-krytyczny-odpowiedz-przyrodniczych-organizacji-pozarzadowych-na-ekspertyzy-lasow-panstwowych/?fbclid=IwAR31hqMtpmiUBDBcFoFbsyHC2Q2XqBbcmMt3oDPVeVN0vkzmUrDE8pnOoNs

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”