Plan szkoleń indywidualnych: Inicjatywa Dzikie Karpaty / Anna Kolber / Stowarzyszenie Nasza Ziemia [24 maja 2021]

[24 maja 2021]
Plan szkoleń indywidualnych: Inicjatywa Dzikie Karpaty / Anna Kolber / Natalia Głombek
3.VI
8.00 – Podstawy leśnictwa w Karpatach (1h.)
9.00 – Wykorzystanie standardu FSC w działaniach strażniczych (1h.)
10.00 – Mapy leśne, opisy taksacyjne i tabele Banku Danych i Lasach, dostępne dane o lokalizacji 2400 stanowisk gatunków chronionych w nadleśnictwach Karpat (w tym relikty puszczańskie). Analiza informacji potrzebnych do ochrony lasu. Wspólne budowanie „Bazy danych wartości przyrodniczych” w programie QGIS (4h.)
14.00 – Działanie i administrowanie platformą ARCGIS Online. Przekazanie interaktywnej mapy do administrowania przez IDK (2h.)
16.00 – Koniec
4.VI
9.00 – Prezentacja – Mszaki Puszczy Karpackiej (1h.)
10.00 – urządzenie GPS Garmin i program do zarządzania danymi w urządzeniu GPS Garmin – Base Camp (1h.)
11.00 – Wyjście do lasu – Mszaki Puszczy Karpackiej / rozpoznawanie wartości przyrodniczych lasu (4h.)
15.00 – Prezentacja – Próba wykorzystania normy PEFC w działaniach strażniczych (1h.)
16.00 – Koniec
IDK: Aktualizacja Teczki Projektowej do wersji 2.7
  • dodano do folderu “6_WSPARCIE W PROJEKCIE” > “1_PLAN WSPARCIA” – folder “Druga wizyta – plan szkoleń indywidualnych”
Anna Kolber: Aktualizacja Teczki Projektowej do wersji 3.0
  • dodano do folderu “6_WSPARCIE W PROJEKCIE” > “1_PLAN WSPARCIA” – folder “Druga wizyta – plan szkoleń indywidualnych”
Natalia Głombek: Aktualizacja Teczki Projektowej do wersji 3.6
  • dodano do folderu “6_WSPARCIE W PROJEKCIE” > “1_PLAN WSPARCIA” – folder “Druga wizyta – plan szkoleń indywidualnych”
Inne: uczestnicy szkolenia powinni przygotować swoje laptopy, na których będzie zainstalowany program QGIS (samodzielny instalator, wersja 3.18: https://qgis.org/pl/site/forusers/download.html)

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”