Plan szkoleń indywidualnych – Inicjatywa Ratujmy Las Mokrzański [12 maja 2021]

[12 maja 2021]
Plan szkoleń indywidualnych – Inicjatywa Ratujmy Las Mokrzański
15 maja – Szkolenie teoretyczne
8.00 – Mapy leśne, opisy taksacyjne i tabele Banku Danych o Lasach. Analiza informacji potrzebnych do ochrony lasu (2h.)
10.00 – Działanie i administrowanie platformą ARCGIS Online. Przekazanie interaktywnej mapy do administrowania przez inicjatywę RLM (2h.)
12.00 – Wspólne budowanie „Bazy danych wartości przyrodniczych” w programie QGIS (2h.)
14.00 – Teczka Projektowa inicjatywy RLM – przydane narzędzia (1h.)
15.00- Zakończenie szkolenia
16 maja – Szkolenie praktyczne
9.00 – Rozpoznawanie wartości przyrodniczych lasu (gatunki, siedliska, lasy referencyjne, lasy HCVF, lasy ochronne, drzewa biocenotyczne, uroczyska i ostoje bioróżnorodności) (3h.)
12.00 – Omówienie scenariuszy ochrony lasu (1.h)
13.00 – Zakończenie
Aktualizacja Teczki Projektowej Inicjatywy Ratujmy Las Mokrzański, do wersji 2.2.
  • dodano do folderu “6_wsparcie w projekcie” > “1_Plan wsparcia” > “2_DRUGA WIZYTA”- plik o nazwie “Druga wizyta- plan szkoleń indywidualnych”

 

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”