Plan szkolenia indywidualnego dla Sara Torój [22 czerwca 2021]

[22 czerwca 2021]
Plan szkolenia indywidualnego dla Sara Torój
29.06
9.00 – Mapy leśne, opisy taksacyjne, Bank Danych o Lasach, typy prac gospodarczych w lasach
11.00 –
  • Las naturalny i las gospodarczy, ekosystemy leśne, zbiorowiska roślinne – typologia leśna oraz fitosocjologiczna,
  • Siedliska przyrodnicze Natura 2000- Poradniki metodyczne ochrony siedlisk
14.00 – Scenariusze ochrony lasu – adaptacja do warunków lokalnych
16.30 – Sojusz społeczno- samorządowy na przykładzie Inicjatywy NaszLasMiejski
18.00 – Zakończenie
Inne: Aktualizacja Teczki Projektowej do wersji 2.3
  • dodano do folderu 6_Wsparcie w projekcie > 1_Plan wsparcia > Pierwsza wizyta – plan szkolenia indywidualnego

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”