Plan szkolenia on-line dla Inicjatywy Stowarzyszeń w Mysłowicach [22 czerwca 2021]

[22 czerwca 2021]
Plan szkolenia on-line dla Inicjatywy Stowarzyszeń w Mysłowicach
24.06
10.00 – 14.00 – Alternatywne i niestandardowe rozwiązania w ochronie lasu wobec trudności w powołaniu użytku ekologicznego / rezerwatu
Inne: Aktualizacja Teczki Projektowej do wersji 3.7
  • dodano do folderu 1_Plan wsparcia > Druga wizyta – plan szkoleń indywidualnych > Druga wizyta – szkolenie on-line

 

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”