Plan szkoleń indywidualnych dla Ewa Iwanowska [11 lipca 2021]

[11 lipca 2021]
Plan szkoleń indywidualnych dla Ewa Iwanowska
Miejsce szkolenia: Puszcza Borecka
24 lipca
8.00 – Mszaki i porosty Puszczy Boreckiej, strefy ochrony puchlinki ząbkowatej oraz granicznika płucnika
10.00 – FSC – podstawy oraz najnowsze doświadczenia oraz zasób wiedzy
11.00 – Mapy leśne, opisy taksacyjne, Bank Danych o lasach, pliki udostępniane przez BDL. System GIS w Polsce. Budowa geobazy wartości przyrodniczych w programie QGIS. Warstwy shape file, gpx, WMS, wtyczka ImportPhotos, przygotowanie i wydruk mapy, przygotowanie mapy w pliku KMZ do użycia w Google Earth.
14.00 – Ekosystemy leśne, las naturalny i las gospodarczy, Poradniki metodyczne ochrony siedlisk i gatunków, omówienie Poradnika metodycznego „Monitoring ptaków lęgowych”
16.00 – Zakończenie
25 lipca
8.00 – Kontrola obywatelska i działania strażnicze
9.00 – Scenariusze ochrony lasu – omówienie oraz adaptacja do warunków lokalnych. Zdalne monitorowanie gospodarki leśnej.
11.00 – Wyjście do Puszczy Boreckiej: ekosystemy leśne, mszaki wskaźnikowe dla lasów o cechach pierwotnych, eksploracja najcenniejszych fragmentów Puszczy
16.00 – Powrót i zakończenie
Inne:
Aktualizacja Teczki Projektowej do wersji 2.5:
  • dodano do folderu 6_Wsparcie w projekcie > 1_Plan wsparcia > Pierwsza wizyta – lipiec 2021

 

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”