Plan szkoleń indywidualnych dla Izabeliński Alarm Smogowy [11 lipca 2021]

[11 lipca 2021]
Plan szkoleń indywidualnych dla Izabeliński Alarm Smogowy
19 lipca
9.00 – Rozpoznawanie wartości przyrodniczych i społecznych w istniejących dokumentach planistycznych Kampinoskiego Parku Narodowego
10.00 – Scenariusze ochrony lasu – omówienie oraz adaptacja do warunków lokalnych
12.00 – FSC – podstawy oraz najnowszy zasób wiedzy
13.00 – Podstawy systemów GIS, wykorzystanie programu QGIS, oraz platformy ArcGIS Online, do zarządzania działaniami proekologicznymi
15.00 – Narzędzia do wywierania presji na Park Narodowy
16.00 – Zakończenie
Inne:
Aktualizacja Teczki Projektowej do wersji 2.4
  • dodano do folderu 6_Wsparcie w projekcie > 1_Plan wsparcia > Pierwsza wizyta – lipiec 2021

 

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”