Plan szkoleń indywidualnych dla Stowarzyszenie MOST [11 lipca 2021]

[11 lipca 2021]
Plan szkoleń indywidualnych dla Łukasz Misiuna
16 lipca
9.00 – Mapy leśne, opisy taksacyjne, Bank Danych o lasach, pliki udostępniane przez BDL. System GIS w Polsce. Budowa geobazy wartości przyrodniczych w programie QGIS. Warstwy shape file, gpx, WMS, wtyczka ImportPhotos, przygotowanie i wydruk mapy, przygotowanie mapy w pliku KMZ do użycia w Google Earth
12.00 – Scenariusze ochrony lasu – omówienie oraz adaptacja do warunków lokalnych
14.00 – Urządzenie GPS Garmin GPSMAP 64st oraz urządzenie GPS Garmin Etrex 30. Zastosowanie w ekologii. Program do zarządzania urządzeniami BaseCamp
16.00 – FSC – podstawy oraz najnowsze doświadczenia oraz zasób wiedzy
17.00 – Aplikacja ArcGIS Explorer, samodzielne przygotowanie mapy w programie ARCGIS Online oraz przygotowanie aplikacji. Administrowanie mapą i aplikacją. Przygotowanie smartfona do współpracy z aplikacją w trybie offline.
18.00 – Zakończenie
Inne:
Aktualizacja Teczki Projektowej do wersji 2.7
  • dodano do folderu 6_Wsparcie w projekcie > 1_Plan wsparcia > Druga wizyta – lipiec 2021

 

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”