Plan szkoleń indywidualnych dla Stowarzyszenie Ręką Dzieło, Ola Kotek, Stefan Okrzeja [6 lipca 2021]

[6 lipca 2021]
Plan szkoleń indywidualnych dla Piotr RomanowskiOla KotekStefan Okrzeja,
6 sierpnia – Kamil Olejnik
8.00 – Weryfikacja zrealizowanych zadań, powierzonych w ramach uczestnictwa w projekcie. Dalsze kroki w celu realizacji zadań oraz rozpoznanie narzędzi do ich realizacji;
11.00 – Aktywizacja osób do działania w zakresie ochrony lasu oraz komunikowanie wartości lasu na facebooku;
12.00 – Wyjście do lasu – rozpoznawanie wartości przyrodniczych;
16.00 – Zakończenie
7 sierpnia – Piotr Romanowski, Ola Kotek
9.00 – Mapy leśne, opisy taksacyjne, Bank Danych o Lasach, budowanie geobazy wartości przyrodniczych lasu. Przygotowanie mapy rastrowej do urządzenia Garmin;
12.00 – Urządzenie GPS Garmin GPSMAP 64s oraz program do zarządzania urządzeniem BaseCamp;
14.00 – Ekosystemy leśne, las naturalny i las gospodarczy, Poradniki metodyczne ochrony siedlisk i gatunków, omówienie Poradnika metodycznego „Monitoring ptaków lęgowych”;
16.00 – Opieka społeczna nad strefami ochrony ptaków drapieżnych;
17.00 – Scenariusze ochrony lasu – omówienie oraz adaptacja do warunków lokalnych
19.00 – Zakończenie.
8 sierpnia – Piotr Romanowski, Ola Kotek
9.00 – Poszukiwanie najcenniejszych ekosystemów w geobazie wartości przyrodniczych;
11.00 – Eksploracja lasu w poszukiwaniu najcenniejszych fragmentów lasów (lasy w sąsiedztwie Piotr R.; Ola. K)
Weryfikacja stanu zachowania strefy ochrony puchlinki ząbkowatej w nadleśnictwie Wichrowo, powołanej decyzją RDOŚ w dniu 11.VI.2021r.
15.00 – Zakończenie.
Inne:
Aktualizacja Teczki Projektowej Kamila Olejnik do wersji 2.7
  • dodano do folderu: 6_Wsparcie w projekcie > 1_Plan wsparcia > Plan drugiej wizyty
Aktualizacja Teczki Projektowej Piotra Romanowskiego do wersji 2.6
  • dodano do folderu 6_Wsparcie w projekcie > 1_Plan wsparcia > Druga wizyta sierpień 2021 r. > Plan drugiej wizyty

 

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”