Plan szkoleń indywidualnych u inicjatywy Alarm dla Klimatu [9 lipca 2021]

[9 lipca 2021]
Plan szkoleń indywidualnych u inicjatywy Alarm dla Klimatu
17 lipca
9.00 – Mszaki wskaźnikowe dla lasów o cechach pierwotnych oraz ich siedliska. Wskaźnik wilgotności oraz światła, jako parametry opisujące wymogi siedliskowe
10.00- FSC – podstawy oraz najnowsze doświadczenia oraz zasób wiedzy
11.00 – Las naturalny i las gospodarczy, ekosystemy leśne, Poradniki metodyczne ochrony siedlisk i gatunków. Poradnik metodyczny „Monitoring ptaków lęgowych”
13.00 – Urządzenie GPS Garmin GPSMAP 64st oraz urządzenie GPS Garmin Etrex 30. Zastosowanie w ekologii. Program do zarządzania urządzeniami BaseCamp
14.00 –
Wariant 1: Mapy leśne, opisy taksacyjne, Bank Danych o lasach, pliki udostępniane przez BDL. System GIS w Polsce. Budowa geobazy wartości przyrodniczych w programie QGIS. Warstwy shape file, gpx, WMS, wtyczka ImportPhotos, przygotowanie i wydruk mapy, przygotowanie mapy w pliku KMZ do użycia w Google Earth.
Wariant 2: Aplikacja ArcGIS Explorer, samodzielne przygotowanie mapy w programie ARCGIS Online oraz przygotowanie aplikacji. Administrowanie mapą i aplikacją. Przygotowanie smartfona do współpracy z aplikacją w trybie offline.
Wariant 3: Aplikacja LocusMap. Zasada działania, podstawowe funkcje, eksportowanie danych do komputera i geobazy wartości przyrodniczych w programie QGIS.
16.00 – Scenariusze ochrony lasu – omówienie oraz adaptacja do warunków lokalnych
18.00 – Zakończenie
18 lipca
9.00 – Wybór wartości przyrodniczych i społecznych do dalszej ochrony, na podstawie istniejących dokumentów – Plan Ochrony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego oraz potencjalnie cennych fragmentów lasu, wyznaczonych z Banku Danych o Lasach bądź geobazy wartości przyrodniczych w programie QGIS
11.00 – Wyjście do lasu w poszukiwaniu wartości przyrodniczych i społecznych. Ocena możliwości ochrony tych wartości, poszukiwanie narzędzi do ich ochrony.
15.00 – Zakończenie
Inne:
Aktualizacja Teczki Projektowej do wersji 4.2
  • dodano do folderu 6_Wsparcie w projekcie > 1_Plan wsparcia > Druga wizyta lipiec 2021

 

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”