Stanowisko RDLP w Krośnie [nagranie]: RDOŚ Rzeszów byłby zawalony naszymi wnioskami o pozwolenie na zabijanie gatunków chronionych i dlatego RDOŚ poprosił o zmiany legislacyjne [19 sierpnia 2021]

[19 sierpnia 2021]

[Inicjatywa Dzikie Karpaty]

Stanowisko RDLP w Krośnie:

„*RDOŚ byłby zawalony naszymi wnioskami o *pozwolenie i dlatego zawnioskował o zmiany legislacyjne*”

*Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

*pozwolenie na derogację wobec gatunków chronionych czyli na zabijanie gatunków chronionych.

*zmiany legislacyjne usuwające ochronę gatunkową w lasach całej Polski, co zaowocowało wydaniem Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, którego wdrożenie skończyło się postawieniem Polski przez TSUE.

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej

 

Trzecia wizytacja w grupy Inicjatywa Dzikie Karpaty

Została poprzedzona stwierdzeniem w trakcie drugiej wizyty, zniszczenia stanowisk gatunków wskaźnikowych dla starych lasów, w trakcie prowadzonej wycinki drzew przez Nadleśnictwo Bircza [powierzchnia blokowana przez inicjatywę].

Zostały przeprowadzone oględziny zniszczonych stanowisk i siedlisk reliktowych gatunków mszaków [ochrona częściowa, ścisła, Czerwona lista- E- wymierające, R- rzadkie, bez odstępstw od zakazów niszczenia stanowisk oraz niszczenia siedlisk na podstawie Dyrektywy siedliskowej Unii Europejskiej]

Oględziny odbyły się z udziałem przedstawicieli RDLP w Krośnie: (Maciej Ciuła) i Nadleśnictwa Bircza (Piotr Gwóźdź, Marek Kubik, Grzegorz Kaczmarz, Katarzyna Dec), przedstawicielki Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze (Dorota Bury), koordynatora projektu (Adrian Grzegorz)- inicjatora oględzin.

Przygotowaliśmy dla przedstawicieli RDLP Krosno oraz Nadleśnictwa Bircza propozycje naprawy (przywrócenia) relacji i wymiany informacji z lokalną organizacją społeczną (Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze) oraz propozycje do zarządzania gatunkami epifitów w oparciu o sprawdzone metody stosowane przez leśników w RDLP Białystok i RDLP Olsztyn, z uwzględnieniem rekomendacji GDLP w Warszawie, z uwzględnieniem specyfiki lokalnych uwarunkowań społecznych (oczekiwania społeczności lokalnej co do przyszłości gospodarki leśnej) oraz deklaracji Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, do podjęcia ustępstw.

Spotkanie zostało udokumentowane protokołem z oględzin. Przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie nie ustosunkowali się pozytywnie do metod ochrony epifitów, stosowanych przez leśników w RDLP Olsztyn i RDLP Białystok, ponadto wskazywali na osobiste poglądy braku potrzeby ochrony gatunkowej w Polsce oraz braku potrzeby ochrony strefowej w Polsce za wyjątkiem jednego gatunku: Żubr.

Te poglądy zostały zdiagnozowane jako rzutujące na decyzje wysokiego szczebla (RDLP w Krośnie), jako jeden z punktów zapalnych, utrudniających przywrócenie relacji z Fundacją Dziedzictwo Przyrodnicze oraz jako przyczynę złego zarządzania gatunkami epifitycznymi w Nadleśnictwie Bircza, co jest spowodowane uznaniowością na poziomie leśniczego lub podleśniczego, zarządzającego leśnictwem (niski szczebel zarządzania lasem w Polsce) w kwestii potrzeby ochrony poszczególnych stanowisk gatunków i ich siedlisk.

Po spotkaniu, koordynator projektu podjął dalsze działania, mające na celu przywrócenie relacji i wymiany informacji pomiędzy Fundacją Dziedzictwo Przyrodnicze a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie oraz mające na celu normalizację ochrony gatunkowej w RDLP Krosno według standardów naukowych, stosowanych w pozostałych Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych w Polsce, które to działania są aktualnie [wrzesień 2021r.] kontynuowane, poza projektem.

Nagranie 5:

Zniszczone stanowiska reliktów puszczańskich, będące meritum wizji terenowej z 18 sierpnia 2021 r.:

Załącznik 2

 

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”