Aktualizacja interaktywnej mapy dla inicjatywy Ratujmy Las Mokrzański do wersji 2.1 [23 września 2021]

[23 września 2021]
Aktualizacja interaktywnej mapy dla inicjatywy Ratujmy Las Mokrzański do wersji 2.1
  • do mapy dodano warstwę granic rozlewiska bobrów oraz warstwę punktów załamania granic rozlewiska bobrów, zinwentaryzowanego przez inicjatywę na potrzeby konsultacji nowego Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Miękinia
  • dla tabeli atrybutów warstwy granic rozlewiska, dodano kolumnę geometrii, co pozwoliło na uzyskanie pomiaru powierzchni rozlewiska- 6,7 ha

Link do mapy: https://arcg.is/1y9rSn

 

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”